การใช้รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ

รถไฟฟ้า BTS เป็นอีหนึ่งทางเลือกของผู่ที่ต้องการเดินทางในกรุงเทพฯ ทั้งสะดวก รวกเร็ว และประหยัดเวลาได้มากอีกด้วย ทำให้ในแต่ละวันมีผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าBTSกันเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีราคาที่ไม่แพง ในอนาคตจะมีส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทำให้เดินทางเข้า-ออกตัวเมืองได้สะดวก นักท่องเที่ยวหลายคนบางท่านอาจจะมาจากต่างพิ้นที่และไม่เคยใช้บริการบีทีเอสมาก่อน วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซื้อตั๋วรถไฟฟ้าBTS และการใช้บริการรถไฟฟ้าBTS  เพื่อความสะดวกรวดเร็วของนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการอีกด้วย

วิธีซื้อตั๋วรถไฟฟ้า BTS

วิธีการซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส ขั้นตอนการใช้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วในการเดินทางในกรุงเทพฯ

ขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสาร BTS เที่ยวเดียวจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ชนิดไม่รับธนบัตรที่สะดวกรวดเร็ว

1.  ผู้โดยสารจะต้องเตรียมเหรียญให้พอกับกับราคาค่าโดยสาร โดยสามารถใช้เหรียญ 1 บาท,5 บาท และ 10 บาท เพื่อเอาไว้ใช้ซื้อตั๋วโดยสาร หากผู้โดยสารมีเหรียญไม่เพียงพอ สามารถไปแลกเหรียญได้ที่ห้องแลกหรียญ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ทั้งนี้เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ รับเฉพาะเหรียญ 1 บาท, 5 บาท และ 10 บาท เท่านั้น และสามารถทอนเงินเป็นเหรียญ 1 บาท และ 5 บาทได้
2.  ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบราคาค่าโดยสารของสถานีปลายทางที่จะไป ได้จากตารางอัตราค่าโดยสารที่อยู่ข้างๆ
3.  กดเลือกค่าโดยสารให้ตรงกับของสถานีปลายทาง ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในตารางอัตราค่าโดยสาร
4. ชำระเงินค่าโดยสาร โดยหยอดเหรียญ 1 บาท, 5 บาท หรือ 10 บาทก็ได้ ที่ช่องหยอดเหรียญ ให้ครบตามจำนวน
5.  รับตั๋วโดยสารจากช่องรับตั๋วที่อยู่ด้านล่าง โดยตั๋ว 1 ใบ ใช้สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น
6. กรณีที่ท่านมีเงินทอน สามารถรับเงินทอนที่เหลือ ได้จากช่องรับเงินทอน

ประเภทบัตรโดยสารที่ใช้กันโดยทั่วไปของรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ

ตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียว

1.ผู้โดยสารสามารถใช้เดินทางได้ 1 เที่ยวระหว่างสถานี ตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด (อัตราค่าโดยสารในปัจจุบัน 15-42 บาท)
2.ผู้โดยสารสามารถใช้เดินทางได้เฉพาะวันที่ซื้อเท่านั้น
3.ตั๋วโดยสารจะถูกเก็บคืนที่ประตูอัตโนมัติฝั่งขาออก
4.มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติในทุกสถานี
( ระยะเวลาที่อยู่ในเขตชำระเงินจะต้องไม่เกิน  120 นาที  เบี้ยปรับกรณีเกินเวลา อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ประกาศเรียกเก็บ )

บัตรโดยสารประเภท 1 วัน

(ราคาจำหน่าย 140 บาท สามารถซื้อได้ที่จุดรับแลกเหรียญจากเจ้าหน้าที่)
1.ใช้เดินทางภายในวันที่ซื้อหรือลงทะเบียนโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวและระยะทาง
2.ไม่สามารถแลกคืนมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
3.มีจำหน่ายที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี
( ระยะเวลาที่อยู่ในเขตชำระเงินจะต้องไม่เกิน 120 นาที  เบี้ยปรับกรณีเกินเวลา อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่ประกาศเรียกเก็บ )

แผนที่สถานนีรถไฟฟ้าBTS สถานนีต่างๆในกรุงเทพฯ

ขั้นตอนใช้ตั๋วโดยสารBTS ในกรุงเทพฯ

1. ซื้อตั๋วได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋ว ทำตามขั้นตอนด้านบน โดยตั๋ว 1 ใบ ใช้สำหรับ 1 ท่านเท่านั้น และต้องซื้อให้ตรงราคากับสถานีปลายทางที่จะไป
2. เมื่อได้ตั๋วแล้วเดินไปยังประตูทางเข้า ให้สอดด้านที่มีลูกศรเข้าที่ช่องด้านหน้าของประตูอัตโนมัติ (ฝั่งที่มีลูกศรสีเขียวอยู่หน้าประตูอัตโนมัติ คือฝั่งที่เราจะใช้เข้า)
3.เมื่อสอดตั๋วเข้าไปแล้ว ตั๋วจะมาโผล่ที่ด้านบนของประตูอัตโนมัติ ให้เรารับตั๋วแล้วเดินผ่านเข้ามา โดยยกกระเป๋าหรือสัมภาระขึ้นให้อยู่เหนือประตู
4.สังเกตุป้ายปลายทางของสถานีว่าของเราจะต้องไปขึ้นฝั่งไหน ซ้ายหรือขวา
5. ขึ้นมารอรถไฟฟ้าด้านบนของสถานี โดยยืนให้อยู่หลังเส้นสีเหลือง ไม่ยืนกีดขวางผู้โดยสารที่ออกจากขบวนรถไฟฟ้า โดยสามารถสังเกตุจากลูกศรที่บอกบนพื้น
6.เมื่อรถไฟฟ้ามาถึงให้ผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถออกมาให้หมดก่อน จากนั้นเราจึงเข้าไปได้ และไม่ควรยืนขวางประตูรถไฟฟ้า ควรเดินเข้าไปด้านในก่อน
7.เมื่อถึงสถานีปลายทางของเรา ให้เดินลงมายังประตูทางออกที่อยู่ด้านล่างของสถานนี โดยเตรียมตั๋วโดยสารให้พร้อม
8.สังเกตุทางออกของเรา ว่าเราควรจะออกทางไหนจะได้ไม่เดินอ้อมไกลจากสถานี
9. เดินไปยังประตูทางออก ให้สอดด้านที่มีลูกศรเข้าที่ช่องด้านหน้าของประตูอัตโนมัติ โดยครั้งนี้ตู้จะไม่คืนตั๋ว สำรับผู้โดยสารที่ซื้อแบบเที่ยวเดียว (ฝั่งที่มีลูกศรสีเขียวอยู่หน้าประตูอัตโนมัติ คือฝั่งที่เราจะใช้ออก)
10. เดินผ่านประตูอัตโนมัติออกมา โดยยกกระเป๋าหรือสัมภาระขึ้นให้อยู่เหนือประตูเหมือนเดิม

หากเกิดปัญหาในกรณีต่อไปนี้ต้องติดต่อห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร

1.ประตูอัตโนมัติไม่รับตั๋ว หรือบัตรโดยสาร
2.ตั๋วหรือบัตรโดยสารชำรุด โดยไม่ได้เกิดจากระบบ
3.ตั๋วหรือบัตรโดยสารสูญหาย
4.ตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว เดินทางเกินกว่าระยะทางที่ชำระค่าโดยสารไว้
5.อยู่ในระบบเกินกว่าเวลาที่กำหนด

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
การใช้รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ
Author Rating
51star1star1star1star1star