โรงแรมที่พักในพม่า-ย่างกุ้ง-ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและยอดนิยมในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเจดีย์ชเวดากองนั้นตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยคำว่า “ชเว”หมายถึง ทอง และ”ดากอง” นั้นคือชื่อดั้งเดิมของเมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเจดีย์ชเวดากองเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ยอดสุดของพระเจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือหยาดน้ำข้างประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆและเพชร 5,448 เม็ด ชั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ดและเพชรเม็ดใหญ่ 76 กะรัต

เพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์  โดยผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมจะต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง เจดีย์ชเวดากองถือว่าเป็นสถานที่ศักสิทธิ์ ที่มีผู้คนให้ความเคารพนับถืออย่างสูง โดยเฉพาะผู้คนชาวพม่าและผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ จะต้องหาโอกาสมากราบสักการะที่เจดีย์ชเวดากองเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็ต้องการมาชมความสวยงามของศิลปะ วัฒนธรรม ของเจดีย์ชเวดากองแห่งนี้อีกด้วย นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในพม่าแล้วโรงแรมในพม่าก็เป็นที่นิยมและให้ความสนใจของนักท่องเที่ยว เนื่องจากโรงแรมในพม่ามีมากมายไม่ว่าจะเป็น โรงแรมที่พักในย่างกุ้ง โรงแรมที่พักในมัณฑะเลย์ โรงแรมที่พักในพุกาม  โรงแรมที่พักในท่าขี้เหล็ก โรงแรมที่พักใกล้ทะเลสาบอินเล โรงแรมที่พักใกล้พระธาตุอินทร์แขวน

โรงแรมที่พักในพม่า ราคาดีที่สุด ทำเลดีที่สุด

อยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากองในเมืองย่างกุ้ง-ประเทศพม่า


Booking.com

ตามประวัติ ตามตำนาน เล่าว่า เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อค้า 2 คนจากตอนเหนือของเนินเขาเชียงกุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อค้าทั้งสองมา 8 เส้น พ่อค้าทั้งสองกลับมายังพม่าและได้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่น พระราชาโอกกะละปา ในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ

พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างทรุดโทรมจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระยาอู่ (ค.ศ. 1323-1384) ได้ทรงบูรณะพระเจดีย์ให้มีความสูง 18 เมตร (59 ฟุต) ศตวรรษต่อมาพระนางเชงสอบู (ค.ศ. 1453-1472) ได้ทรงบูรณะพระเจดีย์ให้มีความสูงถึง 40 เมตร (131 ฟุต) ได้ทำการปรับเปลี่ยนเนินซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ให้เป็นฐานเจดีย์ลาดเป็นชั้นๆแบบขั้นบันได และปูพื้นด้านบนของฐานด้วยแผ่นหิน พระนางรับสั่งให้มีการบำรุงรักษาพระเจดีย์ต่อไปแก่พระเจ้าธรรมเจดีย์ซึ่งครองราชสมบัติต่อหลังพระนางสละราชสมบัติ

ในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพพระนางได้วางแท่นบรรทมให้มองเห็นพระเจดีย์ มีการจารึกรายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1436 จนกระทั่งการบูรณะเสร็จสิ้นในรัชสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 เจดีย์ชเวดากองเป็นสถานที่แสวงบุญทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่า

แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆเรื่อยมาทำให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และเมื่อปี ค.ศ. 1768 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักในเมืองย่างกุ้ง ทำให้ยอดของพระเจดีย์ชเวดากองหักถล่มลงมา แต่ได้มีการบูรณะให้สูงขึ้นถึง 99 เมตร (325 ฟุต) ฉัตรองค์ใหม่สำหรับประดับยอดเจดีย์ได้รับการถวายจากพระเจ้ามินดง เมื่อปี ค.ศ. 1871 หลังการผนวกดินแดนพม่าตอนล่างโดยชาวอังกฤษ. แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงปานกลางในเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1970 ทำให้เพลาฉัตรบนยอดพระเจดีย์ได้รับความเสียหาย มีการสร้างโครงและซ่อมแซมครั้งใหญ่ขึ้น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม ค.ศ. 2012 มีเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีของเจดีย์ชเวดากองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 หลังถูกห้ามโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ ที่ปกครองประเทศในขณะนั้น. เทศกาลเจดีย์ชเวดากอง เป็นเทศกาลเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เริ่มขึ้นในช่วงเดือนใหม่ของเดือนตะบอง (Tabaung) ในปฏิทินพม่าดั้งเดิม และยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าพระจันทร์เต็มดวง

เช่ารถขับเที่ยวต่างประเทศ บริการรถเช่าชั้นนำทั่วโลก

รูปแบบสถาปัตยกรรมของเจดีย์ชเวดากอง-พม่า

รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามวิจิตรบรรจง และองค์ประกอบต่างๆของเจดีย์ชเวดากอง เริ่มจากฐานของเจดีย์ทำจากอิฐปกคลุมด้วยแผ่นทอง ด้านบนเป็นฐานเจดีย์ลาดแบบขั้นบันไดมีเพียงพระภิกษุและผู้ชายเท่านั้นที่สามารถขึ้นได้ ถัดไปด้านบนเป็นส่วนองค์ระฆัง, รัดอกคาดองค์ระฆัง, บาตรคว่ำ, บัวคอเสื้อลวดลายดอกไม้ห้อย, ปล้องไฉน, กลีบบัวคว่ำ, แถบกลม, กลีบบัวหงาย, ปลียอด, ฉัตร, ธงใบพัด และลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้าง ประกอบด้วยเพชร 5,448 เม็ดและทับทิม 2,317 เม็ด บนสุดเป็นเพชรปลายแหลมหนัก 76 กะรัต

แผ่นทองที่ใช้ปิดโครงสร้างอิฐถูกยึดด้วยหมุดแบบดั้งเดิม ประชาชนทั่วประเทศได้บริจาคเงินทองเพื่อบูรณะเจดีย์ การปฏิบัติยังคงมีมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากพระนางเชงสอบู ได้บริจาคทองคำเท่าน้ำหนักของพระองค์ในการบูรณะเจดีย์ มีบันไดทางขึ้นไปยังลานเนินเขาเชียงกุตระสี่ทาง ในแต่ละทางขึ้นมีรูปปั้นคล้ายสิงโตมีชื่อเรียกว่าชินเต ประดับไว้เป็นคู่หน้าทางขึ้นเพื่อปกปักรักษาพระเจดีย์ตามความเชื่อ ทางทิศตะวันออกและทางใต้มีร้านขายธูปเทียน ทองคำเปลว หนังสือ และวัตถุมงคลต่างๆ

ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือเยี่ยมชมมักนิยมเดินตามเข็มนาฬิกาวนรอบพระเจดีย์ชเวดากอง เริ่มต้นที่ศาลทางทิศตะวันออกซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปพระกกุสันธพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์แรกในภัทรกัปนี้ ถัดไปเป็นศาลทางทิศใต้ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปพระโกนาคมนพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่สองในภัทรกัปนี้ ถัดไปศาลทางทิศตะวันตกเป็นศาลของพระกัสสปพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่สามในภัทรกัปนี้ สุดท้ายศาลทางทิศเหนือเป็นศาลของพระโคตมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

 

โรงแรมที่พัก เกรทเฮ้าส์ ราคาดีที่สุด!!

ใกล้เจดีย์ชเวดากองมากที่สุด

โรงแรมในพม่า มีมากมายหลากหลายที่ในเมืองย่างกุ้ง นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวใรเมืองย่างกุ้งจะนิยมจองโรงแรมที่ไม่แพง มีราคาดีที่สุด ราคาถูกที่สุด ราคาประหยัดมากที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งเที่ยวที่ยอดนิยม และมีชื่อเสียง ทำเลดี เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย โรงแรมในพม่าแต่ละเมืองก็จะมีรูปแบบและราคาที่แตกต่างกันไปเช่นกัน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่พม่าจะเลือกจองโรงแรมในย่างกุ้งก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเมืองจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวในพม่า โรงแรมในพม่ามีมากมายแตกต่างกันนอกจากเรื่องราคา ทำเล

อีกทั้งยังมีเรื่องของการบริการที่แตกต่างกันตามลำดับของราคาโรงแรมที่พักต่างๆในพม่าอีกด้วย หากใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่พม่าจะต้องเลือกจองโรงแรมในพม่าที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากในประเทศพม่าโรงแรมในพม่าที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง มีมากมาย ให้เลือกได้ตามความต้องการและงบประมาณของผู้เข้าพัก บางโรงแรมที่พักในพม่า ที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง สามารถมองเห็นองค์เจดีย์ได้อีกด้วย ซึ่งมีความสวยงามตั้งแต่มองมาจากมุมไกลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพม่าส่วนใหญ่จะเลือกจองโรงแรมในพม่าก่อนเดินทางมาถึง เนื่องจากการจองโรงแรมในพม่าจากในเว็บไซท์ที่ให้บริการจองโรงแรมที่พัก

นักท่องเที่ยวสามรถกำหนดวันเดินทาง ระบุสถานที่ ทำเลที่ตั้ง เลือกราคาโรงแรมที่พักต่างๆได้ตามความต้องการ อีกทั้งบางเว็บไซท์อาจมีส่วนลดและข้อตกลงต่างๆที่จะทำให้ผู้เข้าพักได้โรงแรมที่พักในพม่าแบบราคาพิเศษกันเลยทีเดียว ส่วนลดต่างๆที่ได้นั้นจะช่วยให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่เข้าพักประหยัดเงินในกระเป๋าของท่าน และประหยัดงบในการเดินทางท่องเที่ยวในพม่าได้มากเลยทีเดียว

ค้นหาโรงแรมที่พักราคาถูก-mairoopainai.com

โรงแรมในพม่าโดนเฉพาะในเมืองย่างกุ้งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างจาก นอกจากจะเป็นโรงแรมในพม่า เมืองย่างกุ้งที่มีราคาถูก ไม่แพงมากนัก อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของพม่า มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรายล้อมมากมาย โรงแรมในพม่าจึงเป็นอีกตัวเลือกและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต้องการมาสัมผัสใกล้ชิดกับศิลปะ วัฒนธรรม ที่สวยงามของผู้คนชาวพม่าที่เมืองย่างกุ้ง ปรเทศพม่าแห่งนี้นั้นเองโรงแรมในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากองมีให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเลือกเข้าพัก เพราะส่วนใหญ่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จะนิยมไปไหว้พระเจดีย์ชเวดากอง เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต บาองคนจะเลือกจองโรงแรมที่พักในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งจะทำให้การเดินทางสะดวก บางโรงแรมในพม่าที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากองก็สามรถเดินไปถึงได้ไม่ไกลอีกด้วย และสามารถมองเห็นความสวยงามขององค์พระเจดีย์ชเวดากองได้จากโรงแรมที่เราพักอยู่เช่นกัน โดนเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ที่จะเห็นองค์พระเจดีย์ชเวดากองที่สว่างทอง เหลืออร่าม โดดเด่นมาก ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าเจดีย์ชเวดากองถือว่าเป็นเจดีย์ศักสิทธิ์ที่ผู้คนชาวพม่าให้ความเคาราพนับถือ

และเจดีย์ชเวดากองยังเป็นเจดีย์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับผู้คนชาวพม่ามาอย่างยาวนานอีกด้วย หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใน มาท่องเที่ยว หรือเที่ยวชมในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า อย่าลืมแวะมากราบสักการะเจดีย์ชเวดากอง แห่งนี้ หรือท่านสามารถเลือกจองโรงแรมที่พักในพม่า ที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ โรงแรมในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากองราคาดีที่สุด ราคาประหยัดที่สุด ราคาถูกที่สุด อยู่ในใจกลางเมืองที่สุด ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจมากที่สุด โรงแรมในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากองที่สามารถมองเห็นวิวได้ดีที่สุด หรือโรงแรมที่พักในพม่ายอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพม่า

สนใจโรงแรมที่พักอื่นๆในพม่า

ใกล้เจดีย์ชเวดากอง คลิ๊ก!

 

จองโรงแรมทัพักในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง ราคาดีที่สุด ในเมืองย่างกุ้ง โรงแรมที่พักยอดนิยมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองย่างกุ้งประเทศพม่ามากมาย การที่เราเลือกจองโรงแรมที่พักใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง สามรถไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีชื่อเสียงได้อีกมากมายนอกเหนือจากเจดีย์ชเวดากอง โรงแรมในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากองมีมากมายให้นักท่องเที่ยวเลือกจองที่พักได้ตามความต้องการ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพม่าจะเลือกจองโรงแรมในพม่าที่ตั้งอยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง เพราะนักท่องเที่ยวสามรถเดินไปเที่ยวยังเจดีย์ชเวดากอง หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีชื่อเสียงในบริเวณใกล้เคียงมากมาย โรงแรมในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากองราคาไม่แพง เป็นโรงแรมที่พักยอดนิยมในพม่า

โรงแรมในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากองมีหลายรูปแบบ ทั้งโรงแรม เกรทเฮ้าส์ รีสอร์ท บ้านพัก ซึ่งจะมีราคาที่พักที่แตกต่างกัน เช่นราคาดีที่สุด ราคาไม่แพง ราคาประหยัด ราคาถูกที่สุด ทำเลดีอยู่ใจกลางใกล้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองย่างกุ้งมากที่สุด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาโรงแรมในพม่าใกล้กับเจดีย์ชเวดากองได้ง่ายๆในเว็บจองโรงแรมที่พักต่างๆ สามรถเปรียบเที่ยบราคา ทำเลที่พัก การบริการ ได้อย่างชัดเจนตามเรทราคาของโรงแรมที่พักในพม่า และโรงแรมที่พักอื่นๆทั่วโลก

การเลือกห้องพักราคาดีที่สุด ห้องพักราคาประหยัดที่สุด ห้องพักราคาถูกที่สุด ห้องพักที่อยู่ใจกลางเมืองที่สุด จะช่วยทำให้เราประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปไหนมาไหน หรือการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองย่างกุ้งใกล้เจดีย์ชเวดากอง อีกทั้งสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองย่างกุ้งที่อยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากองได้อย่างมาก การหาห้องพัหราคาดีที่สุด โรงแรมที่พัก เกรทเฮ้าส์ รีสอร์ทราคาถูกที่สุดในเมืองย่างกุ้งใกล้เจดีย์ชเวดากองนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกจองห้องพักได้จากเว็บไซท์ทั่วไป

ซึ่งจะมีข้อเสนอพิเศษ ราคาพิเศษ ส่วนลดพิเศษ ทำให้ประหยัดค่าห้องพักได้ในแต่ละทริปการเดินทาง อีกทั้งประหยัดเวลาในการที่เราต้องไปเดินหาโรงแรมที่พัก เกรทเฮ้าส์ รีสอร์ท ด้วยตัวเองหน้างาน โรงแรมที่พัก เกรทเฮ้าส์ รีสอร์ทในเมืองย่างกุ้งใกล้เจดีย์ชเวดากอง ส่วนมากจะมีราคาไม่แพง ราคาดี ราคาปรัหยัด และเหมาะกับนักท่องเที่ยว นักเดินทางที่มีงบน้อย งบค่าห้องพักโรงแรมไม่มาก อีกทั้งโรงแรมที่พัก เกรทเฮ้าส์ รีสอร์ท ยังตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าอีกด้วย จองโรงแรมในพม่าเมืองย่างกุ้งใกล้เจดีย์ชเวดากอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *