การใช้รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ

รถไฟฟ้า BTS เป็นอีหนึ่งทางเลือกของผู่ที่ต้องการเดินทางในกรุงเทพฯ ทั้งสะดวก รวกเร็ว และประหยัดเวลาได้มากอีกด้วย ทำให้ในแต่ละวันมีผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าBTSกันเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีราคาที่ไม่แพง ในอนาคตจะมีส่วนต่อขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทำให้เดินทางเข้า-ออกตัวเมืองได้สะดวก นักท่องเที่ยวหลายคนบางท่านอาจจะมาจากต่างพิ้นที่และไม่เคยใช้บริการบีทีเอสมาก่อน วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซื้อตั๋วรถไฟฟ้าBTS และการใช้บริการรถไฟฟ้าBTS  เพื่อความสะดวกรวดเร็วของนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการอีกด้วย วิธีซื้อตั๋วรถไฟฟ้า BTS ขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสาร BTS เที่ยวเดียวจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ

Read more

ชื่อกระทรวงภาษาอังกฤษ

เวลาต้องไปติดต่อธุระราชการทั้งในและต่างประเทศ เราจะเรียกชื่อกระทรวงนั้นๆว่าอย่างไร วันนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกระทรวงต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ว่าแต่ละกระทรวงมีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้าง ชื่อกระทรวงภาษาอังกฤษที่เห็นกันบ่อยๆ ในบางคำที่เรารู้จักชื่อในภาษาไทย แต่นึกไม่ออกว่าภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าอย่างไร สามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะบางคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้วต้องไปติดต่อยังสถานที่หรือกระทรวงต่างๆในต่างแดน Booking.com กระทรวง ความหมาย คือหน่วยงานของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการจัดการและบริหารประเทศ ส่วนราชการหนึ่งในราชการบริหารส่วนกลางในภาครัฐ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้า สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป

Read more

เที่ยวประเทศเอสโตรเนีย

เอสโตเนีย (Estonia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเอสโตเนีย Republic of Estonia เป็นรัฐอธิปไตยในภูมิภาคบอลติก ในยุโรปเหนือ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับอ่าวฟินแลนด์ ทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก มีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศลัตเวีย ระยะทาง 343 กิโลเมตร และทางทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย ประเทศเอสโตเนียปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเทศมณฑลจำนวน 15 เทศมณฑล

Read more

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่

วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายเพื่อให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย วัดอุโมงค์นี้หมายเอาเฉพาะบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีกำแพงอิฐปรากฏอยู่ทั้งสี่ด้าน ด้านตะวันออกจากขอบสระใหญ่ ด้านเหนือตรงไปทางทิศเหนือโรงพิมพ์ปัจจุบันจรดกำแพงอิฐพอดี ยาวประมาณ 100 วา ด้านเหนือจากแนวกำแพงเหนือโรงพิมพ์ปัจจุบันทางทิศตะวันตก จนถึงขอบสระหลังวัดอุโมงค์ ยาวประมาณ 100 วา, ด้านตะวันตกจากขอบ สระแนวกำแพงด้านเหนือ ถึงขอบสระใหญ่ใต้พระเจดีย์ ยาวประมาณ

Read more

วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่

เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี “วัดพระธาตุดอยคำ” จังหวัดเชียงใหม่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่ว

Read more

โรงแรมที่ได้มาตราฐานความปลอดภัยในยุคโควิด-SHA

ตราสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้านี้ ถ้าเพื่อนๆเห็นที่โรงแรม สถานที่จัดประชุม หรือสถานที่ท่องเที่ยวและบริการแห่งไหน ก็อุ่นใจได้อีกระดับเลยว่าสุขอนามัยของที่นั่นผ่านมาตรฐาน โดยตรานี้เป็นของโครงการที่เรียกสั้นๆ ว่า SHA หรือชื่อเต็มคือ Amazing Thailand Safety & Health Administration และในภาษาไทยคือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เที่ยวอย่างไรให้ปลอด โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสาธารณสุข ได้แก่

Read more

เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยจาก โควิด-19 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในทุกๆด้าน วันนี้ www.mairoopainai.com จะมาแบ่งปันข้อมูลดีๆ และพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรง พร้อมทั้งวิธีการรับมือ การเตรียมตัว ไปจนถึงการดูแลตัวเองเมื่อต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19) ให้ได้รู้จักกันมากขึ้น จากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)

Read more

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

ความเป็นมา เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน พ.ศ.2549 และทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-เชียงใหม่

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์-เชียงใหม่ Three kings monument at Chiang mai แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มาเชียงใหม่แล้วต้องมาสักครั้ง !! พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พญามังราย (เม็งราย) ประสูติเมื่อปีกุน พ.ศ. 1782 ครองเมืองเงินยางเชียงแสน แทนพญาลาวเม็ง พระราชบิดา เมื่อ

Read more

เชียงราย

จังหวัดเชียงราย ดินแดนแห่งหุบเขา เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่สมัยเชียงแสนของพญามังราย ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายบนพื้นที่ราบลุ่ม แม่น้ำกก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำและน้ำตกอันงดงามหลายแห่ง และมีเทือกเขาผีปันน้ำที่เป็นพรหมแดนกั้นประเทศสหภาพพม่า จนถึงด้านทิศเหนือ รวมทั้งเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านปรระเทศไทยเป็นพรหมแดนกั้นกลางระหว่าประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดเชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และชาวจีบฮ่อ ที่อพยพมาอาศัยอยู่บนดอยสูง แต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ ถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายกัน

Read more

เชียงของ

อำเภอเชียงของ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 114 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1129 เชียงแสน-เชียงของ เป็นอำเภอที่เงียบบ้านเรือนชาวบ้านยังเป็นบ้านไม้แบบโบราณ มีร้านขายของที่ระลึกที่จำหน่ายเสื้อผ้าของชาวเขา ของที่ระลึกที่สามารถซื้อหาเป็นของฝากได้ ทั้งยังเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายรู้สึกถึงบรรยากาศของชนบทที่ยังบริสุทธิ์ อำเภอเชียงของมีที่พักเลียบลำน้ำโขงอยู่หลายแห่ง ทั้งแบบบ้านและเกสต์เฮ้าส์ ให้เลือกพกยามค่ำคืนในคืนที่ไร้พระจันทร์ หากมานั่งอยู่บริเวณริมระเบียงที่พักจะมองเห็นดาวอยู่เต็มท้องฟ้าทำให้สบายใจยิ่งนัก สำหรับผู้ที่ชอบทอผ้าที่บ้านหาดบ้าย ซึ้งเป็นหมู่บ้านทอผ้าของชาวไทยลื้อ เป็นผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงของ และมีผ้าให้เลือกซื้อกันราคาไม่แพง นอกจากนี้อำเภอเชียงของยังเป็นแหล่งอนุรักษ์และแพร่พันธุ์ปลาบึกที่มีที่แม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียว

Read more

หลวงพระบาง-สปป.ลาว

หลวงพระบาง (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลวงพระบางเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ มรดกโลกแห่งความภาคภูมิใจของคนลาว สงบ สวยงามทุกครั้งที่ได้มาสัมผัส นักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเมืองหลวงพระบางแห่งนี้ ต่างให้คำนิยามด้ยถ้อยคำที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ว่าเป็นเมืองนอุดมคติ เป็นโลกอีกด้านที่กาลเวลาดูเหมือนจะเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ กว่าโลกที่เราเคยพบเจอ ถึงขนาดบางคนมีอาการหลงวัน ลืมคืน จนถึงขั้นหลงรักไปเลยทีเดียว ความงดงาม มีเสน่ห์ของหลวงพระบางไม่ได่อยู่ที่เทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือดิสโก้เธค บาร์ อบายมุขต่างๆ

Read more

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์ ก่อตั่งเป็นราชธานีแห่งอณาจักรล้านนา เมื่อกว่า 100 ปีก่อน โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวศ์เม็งราย ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียใหม่จึงมีฐานะเป็นมลฑลพายัพและกลายเป็นจังหวัด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์

Read more

ตำนานอินทขีล

ความเป็นมาของเสาอินทขีล ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางอณาจักล้านนานั้น เป็นที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวะ ในเมืองนี้มีผีหลอกหลอน ทำให้ชาวเมืองเดือดร้อน ไม่เป็นอันทำมาหากิน อดอยากยากจน พระอินทร์จึงได้ประทานความช่วยเหลือบันดาลบ่อเงิน บ่อทอง และบ่อแก้ว ไว้ในเมือง เมื่อเศรษฐีลัวะ 9 ตระกูล แบ่งกันดูแลบ่อทั้งสามบ่อ บ่อละสามตระกูล โดยชาวลัวะต้องถือศีล รักษาคำสัตย์ เมื่อชาวลัวะอธิฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนา ซึ่งชาวลัวะก็ปฎิบัติตามเป็นอย่างดี

Read more

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

วัดเจดีย์หลวง หรือ วัดโชติการาม หรือ วัดราชกุฏาคาร สร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ครองราชย์ พ.ศ. 1929-1944 ไม่ปรากฎปีที่สร้างวัดแน่ชัด วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ ที่แบ่งเขตเป็นพุทธาวาส 1 สังฆาวาสอีก 4 ที่ตั้งรายล้อมเขตพุทธาวาสอยู่ทั้งสี่ทิศ กิจวัตรประจำวัน

Read more

นิวซีแลนด์-New Zealand

เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็กๆจำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ – นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตันพื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น เป็นภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติ เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปนิยมการเดินทางเดินทางและสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และ มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย

เลย เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเลยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย โดยเพราะช่วงหน้าหนาวที่อากาศจะหนาวมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก นอกจาการเที่ยวชมทางธรรมชาติแล้ว เลยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กัน และยังมีวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองเลย ที่มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเมื่อได้มาถึงยังจังหวัดเลยแห่งนี้นั้นเอง จังหวัดเลย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ จังหวัดเลยเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงกระจัดกระจาย โดยเฉพาะทางตะวันตกและทางด้านใต้ของจังหวัด

Read more

น้ำตกสาริกา-นครนายก

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย เขื่อขุนด่านปราการชล ที่สามารถไปชมพระอาทิตย์ตกได้ หรือจะไปเช่าห้องพักราคาประหยัดอยู่ใกล้กับธรรมชาติสีเขียว ก็มีความสุขไปอีกแบบ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำอีกมากมายเช่น ล่องแพยาง พายเรือคยัก ปั่นจักรยาน เล่นเพ้นบอล ปีนผาจำลอง และอื่นๆอีกมากมาย อีกท้งการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครนายก ยังสะดวกสะบาย ใช้เวลาเดินทางจากรุงเทพฯมาประมาณ 2 ชั่วโมงก็ถึงที่หมายแล้ว

Read more

เที่ยวสุดยอดน้ำตกที่สวยที่สุดในจังหวัดตาก

ตาก ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ตาก เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม น่าหลงไหล และมีเสน่ห์ นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมความสวยงามอยู่มากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีเลยของจังหวัดนั้นก็คือ น้ำตกทีลอซู ที่มีความสวยงามอลังการจนได้ฉายากว่า น้ำตกไนแองการ่าของเมืองไทย นอกจากนี้ยังมีน้ำตกทีลอเล ที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน และน้ำตก น้ําตกปิตุ๊โกร หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ น้ำตกรูปหัวใจ ถึงแม้การเข้าไปชมความสวยงามของน้ำตกเหล่านี้ ระยะทางจะแสนยากลำบาก แต่เมื่อไปถึงยังจุดหมายปลายทางแล้วรับลองได้ว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยเลยทีเดียว ที่นี้จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดตาก

Read more

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินทั่วไปในไทย

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในไทย-Emergency Call in Thailand หลายครั้งการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วไปก็มักจะพบเจอปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่องเที่ยวนั้นๆ การถูกเอารัดเอาเปรียบ อุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวเดินทาง บัตรใช้จ่ายต่างๆมีปัญหา หรือการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินที่จะใช้เดินทาง หากเกิดปัญหาต่างๆขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่าง หรือต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งการติดต่อสอบถามขู้อมูลอื่นๆทั่วไป สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหตุด่วน-เหตุร้าย (Emergency

Read more

เที่ยว 15 ตลาดน้ำ ยอดนิยมในประเทศไทย

ถ้าพูดถึงตลาดที่มีของขายมากมายนั้น นักท่องเที่ยวคงต้องนึกถึงตลาดที่มีของขายมากมายอยู่ภายในแม่น้ำ นั้นคือ ตลาดน้ำ ตลาดน้ำอยู่คู่กับชาวไทยมานานแสนนาน ตั้งแต่ครั้งสมัยอดีต ชาวบ้านจะมีการติดต่อค้าขายกันผ่านทางเรือ บ้างจะนำพืช ผัก ผลไม้ ที่ได้ รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ใส่เรือพายมาขายกัน ต่อมาจึงกลายเป็นตลาดน้ำนั้นเอง อีกทั้งสมัยก่อนจะใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกอีกด้วย ตลาดน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยที่สืบทอดกันมายาวนานมาก จนถึงตอนนี้ตลาดน้ำในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายแห่ง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สามารถมาแวะชิมแวะซื้อและเดินเล่นของคนที่อยากมาเที่ยวชม ตลาดน้ำบางแห่งยังคงสภาพเดิมไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบดั้งเดิม

Read more

เที่ยวไร่ชาที่หมู่บ้านรักไทย (ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท) จ.แม่ฮ่องสอน

     ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท จะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติในบรรยากาศแมกไม้และขุนเขา สายหมอกยามเช้าท่ามกลางไรชาพันธุ์ดี อากาศเย็นตลอดทั้งปี ด้านหน้าเป็นทะเลสาบ และสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางไร่ชาในตอนเช้า หากใครที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวยังหมู่บ้านรักไทย ขอแนะนำว่าที่นี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นิยมปลูกชา และมีชาให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท จะพบเห็นได้ว่าผู้คนที่นี้จะนิยมดื่มชากันตามวิถีแบบชาวจีนยูนนาน ชาร้อนจะถูกนำมาเสิร์ฟแทบจะทุกโอกาศ โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงแต่ละมื้ออาหารนั้นๆ โดยความเชื่อที่ว่าการดื่มชาจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยังนำเอาใบชามาดัดแปลงทำเป็นอาหารต่างๆได้อีกด้วย เช่น ยำใบชาเป็นอาหารยอดนิยมของที่นี้ ของฝากที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาประเภทต่างๆ กลิ่นหอม

Read more

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด12 นักษัตร ในประเทศไทย

พระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร การมีโอกาศได้ไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตัวเองนั้น ถือเป็นการเสริมศิริมงคลให้กับชีวิตเราตามความเชื่อและจิตรศรัทธาของเราชาวพุทธ แนะนำว่าควรหาโอกาศไปกราบสักการะพระธาตุประจำปีเกิดของตัวเองสักครั้งในชีวิต บางคนมีโอกาศได้เดินเดินไปกราบทุกปี อีกทั้งได้ทำบุญและทำทานมากมายอีกด้วยถือได้ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวทำบุญอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้ ซึ่งหลายๆคนให้ความสนใจ บางคนยังไม่รู้จักว่าพระธาตุประจำปีเกิดของตัวเองอยู่ที่ไหน ชื่ออะไร วันนี้เราจะมาแนะนำพระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร ในประเทศไทย สามรถเดินทางไปได้ไม่อยาก เพียงแค่มีจิตรศรัทธาที่แรงกล้า อยากไปไหว้สักครั้งเพื่อความเป็นมงคลของตัวเอง แนะนำว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง หากใครมีเวลาในช่วงวันหยุด

Read more

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในสงขลา

สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทย จดกับรัฐเคดาห์(ไทรบุรี) ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่สมัยโบราณ มีเมืองเก่าหลายเมือง มีศิลปะโบราณวัตถุสถาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา การละเล่นพื้นเมือง ฯลฯ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีหาดทรายที่สวยงาม มีน้ำตก มีทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สงขลามีชื่อเสียงในด้านการประมง ในขณะที่หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในด้านการค้า เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้เป็นศูนย์กลางคมนาคม และเป็นเมืองชายแดนติดต่อระหว่างไทยและมาเลเซีย

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา-โคราช

จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึงว่า เมืองโคราช อีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาว ที่จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผสกับความหนาวเย็นและธรรมชาติที่สวยงาม จังหวัดนครราชสีมามีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายทั้งโบราณสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงหรือวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย เป็นที่ดึงดูใจให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆทั้งชาวไทยอละชาวต่างชาติ นิยมเข้ามาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครราชสีมาน้ันเอง และที่นี้ยังอยู่ไม่ไกลมากนักจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ทำให้ส่วนใหญ่ คนกรุงเทพฯเลือกที่จะเดินทางมาพักผ่อน ท่องเที่ยวกันมาก นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่มากเป็น อันดับที่ 2 ของประเทศ เดิมที

Read more

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวลำพูน

ลำพูน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี  จนกระทั่งถึงสมัยพญายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พญามังราย ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวหมูยเน่-เวียดนาม

หมูยเน่อยู่ในเขตเมืองฟานเที๊ยต จังหวัดบิญถ่วน เมืองหลักของจังหวัด ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม แต่เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และด้วยเพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ แต่ปี พ.ศ. 2538 จึงทำให้มีผู้คนหาที่พักผ่อนกันมากขึ้น และที่นี้เลยกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการมาพักผ่อน เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากเมืองโฮจิมินห์ ห่างกันประมาณ 200 กิโลเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศร้อนและแห้งเกือบตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีชายหาดและทะเลที่สวย และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายอย่างเช่น

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวโฮจิมินห์-เวียดนามใต้

โฮจิมินห์  อดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เดิมเรียกว่า ไซ่ง่อน ครั้งเมื่องกองทัพแดงของเวียดนามเหนือบุกยึดเวียดนามใต้ได้ในปี ค.ศ.1975 จึงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นโฮจิมินห์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง “ลุงโฮ จิ มินห์” ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามนั้นเอง ในปัจจุบันเมืองโฮจิมินห์มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งสำคัญต่อประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก ในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองและชาวต่างชาติอื่นๆนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกัน เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายสวยงามและน่าดึงดูดใจ ส่วนคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังเวียดนามไม่ต้องขอวีซ่า สามารถใช้พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

Read more

สายรถเมล์เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ฯ

นักท่องเที่ยวหลายคนต้องการเดินทางไปยังท้องที่ต่างๆในกรุงเทพฯ โดยการใช้บริการรถเมล์สาธารณะ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ราคาประหยัด เนื่องจากในกรุงเทพฯ มีรถเมล์สายต่างๆมากมายหลายสาย อาจจะทำให้ผู้เดินทางสับสนและไม่รู้จะเลือกเดินทางกับรถเมล์สายไหนดี อนุสาวรีย์ฯเป็นจุดศูนย์กลางของคนกรุงเทพฯที่มีรถเมล์เกือบแทบทุกสายจะผ่านมายังที่นี่ แถมยังใช้เป็นจุดในการเปลี่ยนเส้นทางหรือต่อรถในการเดินทางโดยรถเมล์ หากท่านใดต้องการเดินทางไปยังต่างพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถมาขึ้นรถที่นี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นได้อีกด้วย วันนี้เรามีช้อมูลเกี่ยวกับสายรถเมล์ ซึ่งเริ่มต้นจากอนุสาวรย์ฯไปยังที่ต่างๆมากมายหลายสายมาให้ผู้เดินทางได้เลือกใช้กันบริการรถเมล์สายต่างๆได้อย่างเหมาะสม สายรถเมล์ในกรุงเทพฯ เกาะพหลโยธิน ไปทางจตุจักร 8    จตุจักร-ถ.ลาดพร้าว-เดอะมอล์บางกะปิ-แฮปปี้แลนด์ 8 ปอ.  จตุจักร-ถ.ลาดพร้าว-เดอะมอล์บางกะปิ-สุขาภิบาล3-ร่มเกล้า

Read more

ข้อควรปฏิบัติเมื่อท่านต้องการเดินทางโดยเครื่องบิน

กฎข้อบังคับในสนามบิน การนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นไปบนเครื่องบิน สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และมีความจุเกินชิ้นละ 100 มิลลิลิตร ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ดังนั้นเราจึงต้องนำใส่กระเป๋าเดินทางแล้วโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องเท่านั้น เว้นแต่ว่าผู้โดยสารจะแบ่งสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมาจนเหลือปริมาณที่ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องนำมาใสในถุงซิปล็อคแบบใส ขนาด 20×20 เซนติเมตร ปิดให้สนิท ซึ่งมีจัดเตรียมไว้อยู่บริเวณหน้าเค้าเตอร์เช็คอิน

Read more

วิธีจัดกระเป๋าและเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

ก่อนจะออกเดินทางทุกครั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งการจัดกระเป๋าเดินทางและการวางแผนกรเดินทาง ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการเดินทางนั้นๆ อีกสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือนักท่องเที่ยวต้องอย่าลืมเช็คสภาพอากาศของสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวด้วย ว่ามีสภาพอากาศในช่วงนั้นเป็นอย่างไร เราจะได้เตรียมเสื้อผ้ารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของสถานที่นั้นๆ สุดท้ายอย่าลืมศึกษาเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกาย เพราะบางประเทศนั้นถือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก จะได้ไม่ดูแปลกตาของผู้คนที่อยู่โดยรอบ นักท่องเที่ยวบางคนก็เพิ่งจะเป็นมือใหม่หัดท่องเที่ยว วันนี้เราจะมาแนะนำการจัดกระเป๋าเดินทางให้ได้ของใช้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อที่จะได้ไม่ไปมีปัญหาในระว่างการท่องเที่ยวอีกด้วย สามารถมาเช็คได้ดังนี้ ตรวจเช็คสัมภาระให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เสื้อผ้า นักท่องเที่ยวควรเช็คสภาพอากาศให้พร้อมเพื่อที่จะเตรียมเสื้อผ้าไปใส่ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของแต่ละที่

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน แถบบริเวณตำบลรั้วใหญ่ไปจดตำบลพิหารแดง เดิมมีชื่อว่า ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ พันธุมบุรี  ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2,000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า สองพันบุรีครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกว่า อู่ทอง จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงเรียกว่าชื่อว่าสุพรรณบุรีนับแต่นั้นมา

Read more

ท่องเที่ยวเชียงราย กับเทศกาลและประเพณีที่สำคัญพื้นเมือง

แต่เดิมเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอณาจักรล้านนา  อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณกาลประมาณ 750 ปีที่ผ่านมา เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง” แต่งเพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจของผู้คนชาวเชียงรายที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศด้วยกัน ได้แก่  ไทย พม่า

Read more

พยากรณ์ช่วงเวลาดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น 2016

ซากุระ ไม่ใช่ดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่น แต่เป็น ดอกเก็กฮวย (ดอกเบญจมาศ) ที่เป็นดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่น  โดยคำว่า“ซากุระ” ในภาษาญี่ปุ่นนั้นเชื่อกันว่าเพี้ยนมาจากคำว่า“ซะกุยะ”ที่หมายถึง ผลิบาน อัน เป็นชื่อของเทพธิดา “โคโนฮะนะซะคุยาฮิเม” ในเทพปกรณัมของญี่ปุ่น และมีศาลบูชาของพระองค์อยู่บนยอดเขาฟูจิด้วย สำหรับพระนามของเทพธิดาองค์ดังกล่าวนั้นมีความหมายว่า “เจ้าหญิงดอกไม้บาน” และเนื่องจากซากุระเป็นดอกไม้ที่นิยมกันมากในญี่ปุ่นสมัยนั้น คำว่าดอกไม้ดังกล่าวจึงหมายถึงดอกซากุระนั่นเอง เทพธิดาองค์ดังกล่าวได้รับพระนามเช่นนั้น ก็เพราะมีเรื่องเล่ามาว่าทรงตกจากสวรรค์

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทย เคยเป็นเมืองหลวงของอณาจักรล้านนาตั้งแต่โบราณกาลประมาณ 750 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีอายุเก่าแก่กว่าจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 50 กว่าปีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก จึงทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนไปเที่ยวชมกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเขตชายแดนแม่สายที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า ทำให้มีการค้าขายที่คึกคักตลอดทั้งปี ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม มีที่ราบเป็นหย่อม ๆ ในระหว่างหุบเขาและตามลุ่มน้ำสำคัญ จังหวัดเชียงรายมีโดยส่วนมากจะมีภูเขาล้อมรอบ โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาผีปันน้ำ ติดต่อกันไปเป็นแถบแนวตลอดเขตจังหวัด

Read more

เที่ยวเกาะยอดนิยมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนคิดอยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลกันมากขึ้น เนื่องจากมีลมทะเลเย็นๆสบายๆพัดมาให้คล้ายร้อนกัน ยิ่งหากใครมีวันหยุดยาวแล้วละก็ออกไปพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าต่างๆได้สบายเลยทีเดียว สุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนกันไปเยี่ยมชมความสวยงาม ทั้งชายหาด ทะเล เกาะน้อยใหญ่ต่างๆ ทำให้ผู้ที่ไปประทับใจและอยากกลับมาเยือนอีกเป็นแน่ วันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 5 เกาะยอดนิยมที่หากมาถึงเกาะสมุยแล้วเป็นต้องไม่พลาดที่จะไปเยือนแน่นอน 5 เกาะยอดนิยมที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เกาะสมุย

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

อยุธยา เป็นจังหวัดในภาคกลาง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและสำคัญในอดีต เคยมีชื่อเสียงด้านการปลูกข้าวที่สำคัญ พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของอาณาจักรอยุธยา หรืออาณาจักรสยาม ตลอดระยะเวลา 417 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 กระทั่งเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ปัจจุบันยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างจากในอดีต และซากปรักหักพังต่างๆที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา

Read more

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ กับเทศกาลและประเพณีที่สำคัญพื้นเมือง

เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ทางด้านวัฒณธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวล้านนา ทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก มาเยือนความสวยงามของเมืองนี้ ทั้งทางธรรมชาติ ที่สวยงาม ศิลปะอันทรงคุณค่า และวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น เป็นที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน หากใครได้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวแล้วเป็นต้องกลับมาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และลอยกระทง ซึ่งจะมีความคึกคักด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในทุกๆปีนั้นจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองหรือจะเป็นชาวต่างชาติ ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน สังเกตุได้ง่ายๆเลยคือ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร ส่วนใหญ่จะมีป้ายภาษาจีนกับกับเกือบแทบจะทุกร้าน ทั้งนี้จึงส่งผลให้พ่ค้าแม่ค้าทั้งหลาย มีรายได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนี้

Read more

สถานที่เที่ยวเชียงใหม่ในตัวเมือง และใกล้ตัวเมือง

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นเมืองที่มีขนบ ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามแบบชาวล้านนา ที่คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมของชาวเมือง เชียงใหม่ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีชื่อปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือและเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวในฮ่องกง

ฮ่องกง หรือที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า”เขตบริหารพิเศษฮ่องกง“ภายใต้การปกครองของสาธารณะรัฐประชาชนจีน เป็นดินแดนที่อยู่ตอนปลายสุดทางทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง เดิมทีฮ่องกงเป็นแหล่งปลูกไม้หอมส่งขายเป็นสินค้าส่งออก กระทั่งกับตันเรือของอังกฤษแล่นเรือผ่านบริเวณพื้นที่แหลมเกาลูน กลับได้กลิ่นหอมดังกล่าว จึงได้ขึ้นฝั่งเพื่อไปสอบถามชาวบ้านได้ความว่า บริเวณแห่งนีเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งไม้หอม เมื่อกัปตันกลับสู่ประเทศตัวเอง ก็ได้ส่งคนมาประจำการเป็นฝ่ายพาณิชย์ในภาคพื้นเแเชียที่ฮ่องกง ประกอบกับในช่วงเวลานั้นอังกฤษกำลังล่าอณานิคมสู่แถบทะเลจีนใต้ อีกทั้งยังมีปัยหาอยู่กับประเทศจีน เป็นสาเหตุทำให้เกิดสงครามฝื่นบริเวณเกาะฮ่องกงจากนั้นอังกฤษได้ยกพลขึ้นสู่ดินแดนแล้วประกาศให้เป็นของอังกฤษสำเร็จเมื่อปี ค.ศ. 1841 ในการนี้อังกฤษได้บังคับให้จีนทำศัญญาให้กับอังกฤษเช่าฮ่องกงทั้งเกาะเป็นเวลา 99 ปี โดยสัญญานี้หมดเมื่อวันที่ 30

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมาก รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวทั้งหลายจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาลองสัมผัสกัน อีกทั้งยังมีความสวยงามด้านอาหารเป็นที่รู้จักแก่สายตาของผู้ที่มาเยือน จนได้รับความประทับใจกลับบ้านไม่รู้ลืมอีกด้วย หากใครได้ลองมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นสักแล้วล้วนจะต้องได้กลับมาเที่ยวที่นี้อีกเป็นแน่ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินมาตรการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้กับประเทศเป้าหมาย รวมถึงประเทศไทย เพื่อเพิ่มกระแสให้นักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่น ทั้งนี้น่าจะยังได้รับความนิยมในหมู่คนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนสำคัญๆ ทั้งจากมาตรการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวที่ยังคงมีผลบังคับใช้ บวกกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯต่างๆและโปรโมชั่นอัดแน่นจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงอานิสงส์ส่วนหนึ่งก็มาจากเงินเยนที่อ่อนค่า รวมทั้งสายการบินต้นทุนต่ำ ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นมากขึ้นทุกปี แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ โตเกียว

Read more

เที่ยวญี่ปุ่น

ประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก  ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่า”ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่า”ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย”  เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา และมีภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เมืองหลวงคือกรุงโตเกียว  มีการแบ่งภาคออกเป็น 8 ภูมิภาคและแบ่งการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด เป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจและมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี จากการสำรวจพบว่าคนญี่ปุ่นนับถือพุทธชินโตเยอะที่สุดเท่ากับอศาสนาในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นร้อยละ 51.8 ระบุว่าตนไม่มีศาสนา ประชากรส่วนมากร้อยละ 95

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย หรือที่ชาวต่างชาติเรียกกันว่า “Bangkok” และยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก ชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงได้แบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ฝั่งพระนคร

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวในเขาใหญ่

เขาใหญ่ เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายในอ้อมกอดผืนป่าธรรมชาติ ขุนเขา และอากาศที่บริสุทธฺ์สดชื่น สูดโอโซนกันให้ชุ่มปอด มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เนื่องจากทีนี้มีความอุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวที่มายังสามรถมองเห็นสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย เหมาะอย่างมากที่จะมาเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวหรือมากับเพื่อนๆ ทั้งนี้ที่นี้ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆและสถานที่ท่่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจ เหมาะกับทุกเพศทุกวัยให้ได้มีส่วนร่วมและกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว วันนี้เราจะมาแนะนำ 13 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เมื่อมาเขาใหญ่แล้วต้องห้ามพลาด ได้แก่ แนะนำ 13 สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 1.ฟาร์มโชคชัย  

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวนนทบุรี

นนทบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลางของประเทศไทย และยังอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 ที่มีความเจริญแทบทุกด้านเทียบเท่ากับกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเรื่องการทำเครื่องปั้นดินเผา ที่มีการสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งมีราคาไม่แพง เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยว และยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย นนทบุรียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทำให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม บางครั้งหลายท่านมัวันหยุดก็อยากจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพฯที่มีบรรยากาศกึ่งๆต่างจังหวัด วันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาถึงจังหวัดนนทบุรี ไว้ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อมาถึงจังหวัดนนทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา

หากมีวันหยุดเมื่อไหร่หลายคนคงต้องนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางไม่นาน เดินทางมาสะดวกนั้นก็คือ พัทยา นั่นเอง พัทยาเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกวัย ทั้งยังดึงดูดชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย นักท่องเที่ยวใดหากได้มาเยือนเมืองไทยแล้วเป็นต้องแวะมาเที่ยวพัทยาสักครั้ง วันนี้เราจะมาแนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ที่หากว่ามาเยือนเมืองพัทยาแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะไปแน่นอน….. แนะนำ 10 สถานที่เที่ยวเมืองพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 1.ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหิน

“หัวหิน” ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เดิมชื่อบ้านสมอเรียงหรือบ้านแหลมหิน อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปประมาณ 90 กม. การเดินทางจากกรุงเทพฯใช้เวลาประมาณ 3 ชม. จะเดินทางด้วย รถตู้ รถบัสโดยสาร หรือ รถไฟ ก็ได้ หัวหินเป็นสถานที่พักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของไทย เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวส่วนมาก ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นทำเลทองด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดแบบสบายๆ อีกทั้งยังมีโรงแรมที่พักติดริมชายหาดค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว

Read more

เที่ยวทะเลในประเทศไทย

ทะเล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ หากเมื่อใดที่มีวันหยุดแล้วสถานที่แรกๆที่นึกถึงเลยนั้นก็คือ ทะเล ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมากมาย ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน วันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยมและสวยงามของไทยให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวทะเลได้ศึกษากันก่อนการเดินทาง….   แนะนำ 9 สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลยอดนิยมของไทย แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย   1. เกาะวัวตาหลับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีชายหาดที่สวย น้ำทะเลสีครามเป็นที่น่าหลงไหลของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเที่ยวทะเลเป็นอย่างมาก

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวในยุโรป-วางแผนดินทางเที่ยวต่างประเทศ

ทวียุโรป มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนในอันหลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นเสนห์ที่ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศให้ได้มาเยือนกันสักครั้ง ถ้าหากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปแล้วคงจะมีมากมายหลายที่จนเลือกไม่ถูก วันนี้เราจะมาแนะนำ 7 ประเทศที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวให้ได้รู้จักกัน พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองต่างๆอีกด้วย… แนะนำ 7 ประเทศที่น่าท่องเที่ยวในยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ 1. โรม (อิตาลี) ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี

Read more

แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯใน 1 วัน แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย หากไม่รู้จะเดินทางไปไหนในวันหยุดนี้ วันนี้เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯใน 1 วัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีวันหยุดไม่มากนัก ที่ต้องการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาอันสั้นนี้ และในแต่ละสถานที่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทั้งยังเดินทางสะดวก ใช้เวลาไม่นาน และได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวอีกด้วย… 1.พระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล   เป็นวัดโบราณอีกวัดหนึ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนชาวอยุธยามานาน จุดเด่นของวัดคือ เจดีย์องค์ใหญ่ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ภายในพระอุโบสถ  นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งอยู่ทางด้านหลังวัดไว้ให้ได้กราบไหว้อีกด้วย

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง

ระยอง ถ้าพูดถึงจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเละภาคตะวันออกของไทย คงจะต้องคิดถึงจังหวัดระยองเป็นที่แรก เพราะที่นี้มีอารทะเลสดรสชาติอร่อย สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ชายหาดที่งดงาม และยังได้ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ของประเทศไทยอีกด้วย และวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักจังหวัดระยองให้มากขึ้น ระยองถือว่าอยู่ไม่ไกลจากรุงเทพฯมากนัก ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของไทย อยู่ติดกับจังหวัดชลบุรีและจันทบุรี ถ้าเริ่มต้นจากกรุงเทพฯให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท) และขับมุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดระยะอง และถนนสายนี้ยังสามารถขับไปสิ้นสุดที่คลองบ้านพระจัดหวัดตราดอีกด้วย   แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดฮิตคงจะหนีไม่พ้นที่นี้แน่นอน

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี อยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเดิมชื่อเมืองสามโคก มีบัวหลวงเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่การเกษตรเกือบทุกอำเภอและแหล่งอุสาหกรรมหลักสำคัญของไทย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าทางด้านการเกษตรที่ใหญ่อีกด้วย จังหวัดปทุมธานีอยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยาสระบุรี นนทบุรี นครนายกและฉะเชิงเทรา หากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางหลวงพหลโยธิน – รังสิต ก็จะมาถึงยังจังหวัดปทุมธานี แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดปทุมธานี สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย วัดหงษ์ปทุมาวาส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างโดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่ามาไทย มีสัญลักษณ์เป็น เสาหงส์ ซึ่งหมายถึงเมืองหงสาวดี

Read more

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย 4 ภาค แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อพูดถึงการเดินทางทุกคนมักจะตื่นเต้นเสมอ เพราะจะได้ลาหยุดจจากความเครียดที่มี เช่น การเรียน การทำงาน เพื่อออกเดินทางไปพบเห็นสิ่งใหม่ๆช่วยให้ผ่อนคล้ายหายเหนื่อได้เป็นอย่างมาก คนส่วนใหญ่เมื่อจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างถิ่นนั้น คนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะรู้จักกับสถานที่นั้นสักเท่าไหร่ วันนี้ทางเรา จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต 4 ภาค เอาไว้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของท่าน เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ด้วยข้อมูลที่กระชับ

Read more