ข้อควรปฏิบัติเมื่อท่านต้องการเดินทางโดยเครื่องบิน

กฎข้อบังคับในสนามบิน การนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นไปบนเครื่องบิน

สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และมีความจุเกินชิ้นละ 100 มิลลิลิตร ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ดังนั้นเราจึงต้องนำใส่กระเป๋าเดินทางแล้วโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

เว้นแต่ว่าผู้โดยสารจะแบ่งสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆออกมาจนเหลือปริมาณที่ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และต้องนำมาใสในถุงซิปล็อคแบบใส ขนาด 20×20 เซนติเมตร ปิดให้สนิท ซึ่งมีจัดเตรียมไว้อยู่บริเวณหน้าเค้าเตอร์เช็คอิน ผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1 ถุง ปริมาณของเหลวเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร (1 ลิตร)

ของเหลวที่ได้รับการยกเว้นได้แก่

นมและอาหารสำหรับเด็กทารก ในปริมาณที่เหมาะสม เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว ยาในปริมาณที่เหมาะสมและต้องมีเอกสารกำกับยาที่ชัดเจน

 

วิธีการของเหลวขึ้นเครื่องบินที่ถูกต้อง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและก่อนออกเดินทาง

การนำกระเป๋าสัมภาระติดตัวถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารแต่ละคนจะมีสิทธิ์พกพาสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ได้ 1 ชิ้น เช่น สัมภาระพกพา โน้ตบุ๊คที่เก็บอยู่ในกระเป๋าพร้อมอุกรณ์เสริม กระเป๋าถือของผู้หญิง/ชาย ขนาดไม่เกิน 56 ซม.X 36 ซม. X 23 ซม. น้ำหนักรวมห้ามเกิน 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระดังกล่าวต้องสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือช่องเก็บสัมภาระเหนือหัวของท่านได้ด้วย

การนำกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

สามารถทำการโหลดได้ที่เค้าเตอร์เช็คอินของสนามบิน โดยสัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาด สูงไม่เกิน 81 เซนติเมตร กว้างไม่เกิน 119 เซนติเมตร และลึกไม่เกิน 119 เซนติเมตร  และมีน้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 32 กิโลกรัม ต่อ1ใบ

สำหรับผู้โดยสายที่ซื้อน้ำหนักเพิ่มเกินกว่านี้ จะต้องแบ่งกระเป๋าออกเพื่อเฉลี่ยน้ำหนักให้ไม่เกิน 32 กิโลกรัม ต่อกระเป๋าสัมภาระ 1 ใบ สำหรับรถเข็นเด็ก รถเด็ก รถเปลเด็ก และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆนั้น ท่านสามารถเช็คอินได้ฟรี

น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องสามารถซื้อเพิ่มได้ล่วงหน้า

ตอนที่ทำการจองตั๋วเครื่องบินโดย เส้นทางในประเทศจะมี 15 กก./20 กก./25 กก./30 กก./40 กก.  เส้นทางระหว่างประเทศจะมี 20 กก./25 กก./30 กก./40 กก.
ทั้งนี้หากผู้โดยสารที่มีเลขจองเดียวกัน (Booking Number) สามารถเฉลี่ยน้ำหนักกระเป๋ากันได้ แต่ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ

สิ่งของต้องห้ามพกพาขึ้นไปบนเครื่องบิน

หากพกพาสิ่งเหล่านี้ไปอาจจะถูกยึดจากเจ้าหน้าที่หรือมีความผิดทางกฎหมายได้แก่ กระเป๋าสัมภาระที่ใหญ่เกินขนาด และมีน้ำหนักเกินกว่า 7 กิโลกรัม ของเหลวที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนด วัตถุไวไฟ มีด,ของมีคมทั้งหลาย และอาวุธปืน

สิ่งของที่ต้องห้ามนำเข้าและออกนอกประเทศ

หากพกพาสิ่งเหล่านี้ไปอาจจะถูกยึดจากเจ้าหน้าที่หรือมีความผิดทางกฎหมายได้แก่ สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน 1 ลิตร บุหรี่เกิน 1 ค๊อตตอล สื่อลามกทั้งหลาย สินค้าที่ลอกเลียนแบบ ยาเสพติดทุกประเภท และอาวุธปืน

ข้อควรปฎิบัติที่ถูกเมื่อท่านต้องใช้บริการที่สนามบิน

สิ่งที่ผู้โดยสารควรปฎิบัติเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

เก็บสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยในที่เก็บของเหนือศรีษะหรือใต้เก้าอี้ด้านหน้า อย่าให้กีดขวางทางเดินและผู้โดยสารท่านอื่น
รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการแจ้งสัญญาณรัดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และควรรัดให้กระชับที่ระดับสะโพก
ปิดโทรศัพท์มือ อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนเครื่องขึ้น-ลง เพื่อคลื่นสัญญาณจะได้ไม่ไปรบกวน
ตั้งใจดูการสาธิตและทำความเข้าใจการใช้อุปกรณ์บนเครื่องเบื้องต้น และคำแนะนำต่างๆเมื่อเจอสถานการฉุกเฉินบนเครื่องจากแอร์โฮสเตจ
ห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องบินและในห้องน้ำบนเครื่องบิน เพราะจะทำให้กลิ่นรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น อีกทั้งอาจมีความผิดอีกด้วย

 

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินในประเทศ

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
– เตรียมตัวจัดเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยตามคำแนะนำข้างต้น และเตรียมเอกสารการเดินทาง
– ตรวจสอบเที่ยวบินที่เราจะเดินทางว่ารอบกี่โมงและควรไปรอก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
-เช็คอินที่เค้าเตอร์ โหลดสัมภาระ ผู้โดยสารต้องมาเช็คอินก่อนที่เค้าเตอร์จะปิดรับเช็คอิน 30 นาที
-เดินเข้าไปรอหน้าเกทได้เลยเพื่อจะได้รู้ว่าเกทขึ้นเครื่องเราอยู่ตรงไหน จะได้ไม่พลาดเที่ยวบิน
-ก่อนจะถึงหน้าเกทจะมีจุดสแกนสัมภาระและผู้โดยสาร ของเหลว เจล สเปรย์ที่เกินขนาดและสิ่งของต้องห้าม จะถูกยึด ณ จุดนี้
-ประตูเครื่องจะเปิดให้ขึ้นก่อนเวลาบินจริง 20 นาที ผู้โดยสารจึงควรไปรออยู่ที่หน้าเกทก่อน จะได้ไม่เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน
-เมื่อขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วหาที่นั่งตามหมายเลขที่ระบุเอาไว้ในบัตรโดยสาร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องได้
-ปฎิบัติตามกดบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยศึกษาได้จากคู่มือที่อยู่ด้านหน้าของท่าน
-ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ เดินออกมารอรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน ตามที่พนักงานได้แจ้งไว้ หรือดูที่หน้าจอการรับกระเป๋าก็ได้

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
– เตรียมตัวจัดเตรียมสัมภาระให้พร้อมปฎิบัติตามคำแนะนำข้างต้น และเตรียมเอกสารการเดินทางใครครบถ้วน
– ตรวจสอบเที่ยวบินที่เราจะเดินทางว่ารอบกี่โมงและควรไปรอก่อนเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ครึ่ง
-เช็คอินที่เค้าเตอร์  แสดงเอกสารการเดินทาง โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
-เดินเข้าไปที่หน้าเกทได้เลย เพื่อจะได้รู้ว่าเกทขึ้นเครื่องเราอยู่ตรงไหน จะได้ไม่พลาดเที่ยวบิน
-ก่อนจะถึงหน้าเกทจะมีจุดสแกนสัมภาระและผู้โดยสาร ของเหลว เจล สเปรย์ที่เกินขนาด และสิ่งของต้องห้าม จะถูกยึด ณ จุดนี้
– เมื่อผ่านจุดสแกนมาแล้วจะเป็นในส่วนของตรวจคนเข้าเมือง เราต้องเขียนใบเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อยก่อน และแสดงพาสปอร์ทแก่เจ้าหน้าที่
-ประตูเครื่องจะเปิดให้ขึ้นก่อนเวลาบินจริง 30 นาที ผู้โดยสารจึงควรไปรออยู่ที่หน้าเกทก่อน จะได้ไม่เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน
-เมื่อขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วหาที่นั่งตามหมายเลขที่ระบุเอาไว้ในบัตรโดยสาร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องได้
-ปฎิบัติตามกดบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยศึกษาได้จากคู่มือที่อยู่ด้านหน้าของท่าน
-ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พอลงเครื่องมาจะต้องผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ในส่วนนี้เราต้องแสดงเอกสารการเดินทางแก่เจ้าหน้าที่เช่น พาสปอร์ท วีซ่า ใบขออนุญาติเข้าเมือง
– เดินออกมารอรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน ตามที่พนักงานได้แจ้งไว้ หรือดูที่หน้าจอการรับกระเป๋าก็ได้

Summary
Review Date
Reviewed Item
ข้อควรปฏิบัติเมื่อท่านต้องการเดินทางโดยเครื่องบิน
Author Rating
51star1star1star1star1star

Leave a Reply

Your email address will not be published.