สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา-โคราช

จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึงว่า เมืองโคราช อีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าหนาว ที่จะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผสกับความหนาวเย็นและธรรมชาติที่สวยงาม จังหวัดนครราชสีมามีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายทั้งโบราณสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงหรือวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย เป็นที่ดึงดูใจให้นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆทั้งชาวไทยอละชาวต่างชาติ นิยมเข้ามาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครราชสีมาน้ันเอง และที่นี้ยังอยู่ไม่ไกลมากนักจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ทำให้ส่วนใหญ่ คนกรุงเทพฯเลือกที่จะเดินทางมาพักผ่อน ท่องเที่ยวกันมาก

นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่มากเป็น อันดับที่ 2 ของประเทศ เดิมที โคราชมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย เรียกว่า “ ตามพรลิงก์ ” บันทึกโบราณจีนเรียกว่า  “เซี้ยะ-โท้ว (ถู-กวั่ว)”และภาษา สันสกฤต เรียกว่า “รักตะมฤติกา” ซึ่งล้วนแต่มีความหมายถึง “ดินแดนที่มีสีแดง

ชาวตะวันตกนิยมเรียกกันต่อๆมาจนถึงปี คริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ “ ลิกอร์ ” คาดว่าชาวโปตุเกสที่เข้ามาซื้อขาย ในสมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนต้นเป็นผู้เรียกก่อน ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า “ นคร ”ส่วน ที่เราเรียกกันชื่อ “ นครราชสีมา ” นั้น มาจากนามของกษัตริย์ผู้ครองเมืองนครในอดีต มีพระนามว่า “พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ” ซึ่งมีความหมายว่า” นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน และที่ราบสูง  มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก เป็นแนวยาวทางอยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก

สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน มีลมมรสุมหลักพัดผ่านทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไปสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลักของนครราชสีมา ได้แก่พืชเศรษฐกิจ 3 อันดับแรก คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการเลี้ยงไหม

การเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครราชสีมา-โคราช

การเดินทางโดยรถยนต์

เส้นทางผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านรังสิต วังน้อย จนถึงจังหวัดสระบุรี ข้ามทางต่างระดับมิตรภาพ ทางทิศตะวันออก ไปยัง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านอำเภอแก่งคอย
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เรื่อยไปจนถึงอำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน และจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 256 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เส้นทางผ่านเขตมีนบุรี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย จนถึงจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 เส้นทางรังสิต-นครนายก ต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ไปกบินทร์บุรี แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ผ่านอำเภอวังน้ำเขียว ปักธงชัย เรื่อยไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา และ รถปรับอากาศชั้น 1 ชั้น 2 และรถตู้ปรับอากาศ สาย 21 (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา) มายังจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถโดยรถไฟ

มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพ-อุบลราชธานี และกรุงเทพ-หนองคาย ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็วและรถธรรมดาวิ่งให้บริการจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน

การเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา(โคราช)

สามารถใช้บริการรถสองแถว วิ่งบริการภายในเขตเทศบาล และ บริเวณใกล้เคียง หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ และรถสามล้อเครื่อง วิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารภายในเขตตัวเมือง นอกจากนี้ยังมี รถแท็กซี่มิเตอร์ ซึ่งจะมีจุดจอดรถแท็กซี่อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ซึ่งในตอนนี้มีรถให้บริการทั้งสิ้นประมาณ 70 คัน

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆอีกด้วยเช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือ “ย่าโม” นั้นเอง เป็นที่รู้จักกันดีของพี่น้องชาวโคราช ซึ่งท่านเป็นวีรสตรีของไทยมายาวนาน ประตุชุมพล และ ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น อีหนึ่งจังหวัดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เดินทางไม่นาน แถมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายอีกด้วย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อมาถึงโคราช

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวโคราช

ห้ามพลาด สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเมื่อมาโคราช นครราชสีมา

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เดิมทีมีชื่อว่า คุณหญิงโมหรือย่าโมเป็นวีรสตรีซึ่งมีส่วนกอบกู้เมืองโคราชจากกองทัพ “ เจ้าอนุวงศ์ ” ของกษัตริย์เวียงจันทน์ เมื่อ พ.ศ. 2369 ก่อตั้งเมื่อปี 2476 และมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2477 และได้นำอัฐิของย่าโมมาบรรจุไว้ที่ตัวฐานซึ่งอยู่หน้าประตูชุมพล อนุสาวรีย์ทำจากตัวทองแดงรมดำความสูง 1.85 เมตร และหนักถึง 325 กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานไพทีรูปสี่เหลี่ยม แต่งกายตัวเครื่องยศพระราชทาน มือขวากุมดาบปลายดาบหันลงจรดพื้น มื้อซ้าย ท้าวสะเอวหันหน้าไปทาง ตะวันตก

ซึ่งเป็น อนุสาวรีย์วีรสตรีแห่งแรกของไทย ในพิธีเปิดได้มีการทำเหรียญที่ระลึก  โดยมี “ สมเด็จมหาวีรวงศ์ ” เป็นประธานสงฆ์ เปิดงานและปลุกเสกเหรียญที่ระลึกที่วัดสุทรจินดาเป็นเหรียญที่หายากมาก ชาวโคราชมักเรียกเหรียญนี้ว่า “ เหรียญแห่งชัยชนะ ”  ถ้าหากว่าได้มาเมืองโคราชแล้วก็อย่าลืมมาสักการะย่าโมด้วยนะ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อมาท่องเที่ยวโคราช นครราชสีมา

ซุ้มประตูชุมพล

เป็นประตูเก่าเพียงประตูเดียวที่ยังคงสภาพเดิมไว้อยู่พร้อมกำแพงเมืองเก่า และชื่อของประตูชุมพลนั้นหมายความว่า “ที่ชุมนุมพลส่วนใหญ่” เป็นที่สำหรับรวมกำลังพลและออกศึก เพราะเป็นที่เปิดกว้างไม่มีป้อมปราการเหมือนประตูอื่นๆเดิมทีในอดีตมีความเชื่อว่า เมื่อลอดผ่านประตูชุมพลไปออกศึกแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัย เมื่อสมัย “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ” มีพระราชดำริว่า“ดินแดนภาคอีสานเป็นฉนวนป้องกันการรุกรานของเขมรและเป็นหัวเมืองใหญ่ควบคุมเขมรป่าดงที่ขึ้นแก่ไทย”

เนืองจาก ปัจจุบันตัวเมืองได้ขยายมากขึ้นจึงทำให้ปัจจุบัน ประตูชุมพล เลยเหมือนตั้งอยู่ตรงกลางเมือง ประตูชุมพล ทางศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480ถ้าใครได้มาโคราชแล้วต้องอย่าพลาดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งนี้เลย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเมืองโคราช (นครราชสีมา)

ปราสาทหินพิมาย

เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งอยุ่ในอำเภอพิมายเป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรขอม เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแผนของ กัมพูชา ชื่อ พิมาย น่าจะมาจากคำว่า “วิมาย” หรือ “วิมายปุระ ”ปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นเมื่อสมัย “พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1” เป็นแบบ “ บาปวนผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ” ซึ่งได้ถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัย “ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ”กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน

และเปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาส่วนมากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและมาชมความงามของประสาทแห่งนี้ เป็นสิ่งที่หาดุยากและสำคัญมากลำดับต้นๆของเมืองโคราชถ้าได้มาที่อำเภอพิมายแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะ

โบราณสถานที่มีชื่อเสียงในโคราช นครราชสีมา สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม

ปราสาทหินพนมวัน

ปราสาทหินพนมวัน อยู่ที่บ้านมะค่า เป็นโบราณสถานในความเชื่อของเขมร ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นพุทธสถานกลายเป็น ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยเรา ซึ่งมีความกว้าง 54 เมตร ยาว 63.30 เมตร มีทางเข้า 4 ประตู ด้านข้างยังมี สระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งคนแถวนั้นเรียกว่า  “ สระเพลง ” และสระนี้ยังใช้ได้อยู่ถึงปัจจุบันนี้

เดิมทีตัวปราสาทน่าจะเป็นอาคารอิฐที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 จึงได้สร้างอาคารหินซ้อนทับลงไป ปราสาทหินพนมวันนั้น ยังเป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นอันดับต้นๆของเมืองโคราช เพราะมีวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าและสวยงาม อาจจะใหญ่ไม่เท่าปราสาทหินพิมายแต่รับรองว่ามาที่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอน

สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 111 ม.1 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ภายในสวนสัตว์นั้นกว้างมากและมีสัตว์สงวนที่หาชมได้ยากอีกมากมาย เช่น  นกตะกรุม นกกระจอกเทศ แรด สิงโต และอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อเร็วๆนี้ทางสวนสัตว์นครราชสีมาได้เปิด“ สวนน้ำนครราชสรมา ” แล้วด้วย ซึ่งมีพื้นที่ขนาดรวมทั้งหมด 545 ไร่

นอกจากนั้นทางสวนสัตว์ได้มีการแสดงสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์ทั้งหมดประมาณ 1,800 ตัวเลยทีเดียวและจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ ทางสวนสัตว์ได้มีการนำเอา “ THE Big Five ” หรือ สัตว์ผู้หยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกามาจัดแสดงนั้นเอง อาทิเช่น สิงโต, เสือดาว , ช้างแอฟริกา , แอนติโลป และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทยถ้าได้มาที่โคราช อย่าลืมแวะมาชมเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่นี้ด้วยนะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโคราช นครราชสีมา

เขื่อนลำตะคอง

เขื่อนลำตะคองนั้น ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาวห่างจากตัวเมืองประมาณ 62กิโลเมตรเป็นเขื่อนที่ใหญ่และสวยมากไม่แพ้ที่อื่นๆเลยทีเดียว เดิมทีนั้นในปี พ.ศ. 2482 ตรงที่ราบในลำตะคองนั้นเคยมีชาวบ้านทำการเพาะปลูกเกษตรกรต่างแต่ได้เกิดขาดแคลนน้ำ ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้ทำโครงการ “ทดและส่งน้ำลำตะคอง” เพื่อช่วยชาวบ้านที่ทำการเพาะปลูกอยู่ทั้ง2ฝั่งนั้นเอง

ทั้งนี้เขื่อนลำตะคอง จึงมีชื่อเสียงมากในหลายๆทางและเป็นที่รู้จักกันมายาวนาน จึงมีสถานที่ที่เหมาะแก่การมาชมวิวและถ่ายรูปบรรยากาศต่างๆภายในเขื่อน เช่น พระอาทิตย์ตกยามเย็นหรือจะเป็นภาพภูเขาสวยๆที่ล้อมรอบเขื่อนลำตะคองอยู่นั้นเอง ดังนั้นถ้าเกิดได้ผ่านมาแถว ตำบล ลาดบัวขาวแล้วละก็จะพลาดที่นี้ไม่ได้เลยทีเดียว

ตลาดน้ำเขาใหญ่

ถ้าถามถึงความคสาสสิคแล้วละก็ จะต้องอดพูดถึงสถานที่นี้ไมได้เด็ดขาดนั้นก็คือ ตลาดน้ำเขาใหญ่ เป็นตลาดน้ำแห่งเดียวที่อยู่บนภูเขาในอำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งเจ้าของตลาดน้ำแห่งนี้คือคนคนเดียวกับที่สร้าง ตลาดน้ำสามพันนามหัวหิน , ตลาดน้ำอโยธยา และตลาดน้ำ อโยเดีย อีกด้วยทีเด็ดของที่นี้คือภายในตลาดนั้นเต็มไปด้วยร้านที่สุดจะ คสาสสิคมากๆ เรียกได้ว่าย้อนยุคกลับไปสมัย 2499 เลยทีเดียว

นอกจากตลาดน้ำเขาใหญ่แห่งนี้จะมีบรรยากาศที่ สวยงามและวิวทิวทัศน์ที่น่ามาเก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้ว ยังมีสวนสัตว์ขนาดเล็กๆที่อยู่ทางด้านหลังด้วยภายในสวนสัตว์นั้นมีสัตว์ที่หาดูได้ยากอาทิ เช่น อูฐ , แกะ , ม้า , หมู่ป่า และไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้คือ นกยูงซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยื่นถ่ายรูปตอนที่หางมันกางออก ยังไงแล้วละก็ถ้าได้แวะไปที่ ปากช่องละก็อย่าลืมมาที่ตลาดน้ำเชาใหญ่แห่งนี้ด้วยละ ซึ่งถ้าคนที่ชอบความคาสสิคแล้วละก็ไม่ควรพลาดสถานที่นี้เชียวนะ

หาดจอมทอง

หาดแห่งนี้เป็นทะเลน้ำจืดที่สวยงามมากในระดับหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณเขื่อนลำมูลบน หาดแห่งนี้อยู่ที่ อำเภอนครบุรี จ.นครราชสีมา อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ เขาจอมทอง ความกว้างของหาดแห่งนี้อยู่ที่ 80 เมตร ยาว 800 เมตร มีผู้คนมาเที่ยวชมและเล่นน้ำอยู่ไม่ขาดสายเพราะนอกจากจะได้บรรยากาศแล้วยังมีของขายด้านบนชายหาดอีกด้วย นักท่องเที่ยวที่มาที่นี้มักจะเก็บภาพวิวสวยๆยามพระอาทิตย์ตกไว้เป็นที่ระลึกด้วยหาดจอมทองนั้นเป็นหาดที่มีทรายหยาบและเรียบเสมอกับทะเล ถ้าได้มาที่นี้ ตำบล จระเข้หิน ก็ไม่ควรพลาดสถานที่ที่สวยงามอย่างนี้เด็ดขาด

วัดดังในโคราช นครราชสีมา กราบขอพรสิ่งศักสิทธิ์

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย เป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งที่ “ ท้าวสุรนารี ” สร้างขึ้นหลังจากรบชนะกองทัพ เจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ซึ่งภายในวัดมีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีอยู่ด้วย ภายในวัดนั้นมีการตกแต่งที่สวยงามมาก เช่น ผนังข้างหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังข้างหลังเป็นภาพตอนพระเจ้าเปิดโลกและ บานประตูเป็นโลหะลายนูน

ซึ่งแสดงถึงภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ถ้าคนที่ชอบเรื่องประวิตศาสตร์แล้วละก็ต้องห้ามพลาดวัดแห่งนี้เด็ดขาด เพราะนอกจากจะเป็นวัดที่สวยงามแล้วยังมีประวัติศาสตร์ที่งดงามจารึกไว้เยอะมากภายในวัด อีกทั้งยังได้สักการะอัฐิของ ย่าโมอีกด้วย อีกหนึ่งวัดสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตั้งอยู่ที่อำเภอโชคชัย ถ้าพูดถึงของซื้อหลายหลายที่โคราชแล้วละก็จะอดนึกถึงของขึ้นชื่อของจังหวัดนี้ไม่ได้เลยนั้นคือ ของ OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นั้นก็คือเครื่องปั้นดินเผาของหมู่บ้านด่าเกวียน เครื่องปั้นดินเผาของที่นี้มีชื่อเสียงมายาวนานมากเรื่องการแกะลายที่แปลกกว่าที่อื่นและคุณภาพของดินที่เทียบได้ว่าคุ้มเกินราคาจริงๆ

ดินที่นำมาใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นดินละเอียดที่ขุดมาจากแม่น้ำมูล หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ กุด ” เครื่องปั้นดินเผาที่นี้มีลักษณะเด่นของตัวเองคือ แข็งแรง ทนทาน และผิวเป็นมันสวยงามมาก ซึ่งถ้ามาที่โคราชแล้วละก็อย่าลืมมาอุดหนุน เครื่องปั้นดินเผาของหมู่บ้านด่าเกวียนด้วยละ หมูบ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ อบต.ด่านเกวียน 21 หมู่ 4 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในโคราช นครราชสีมา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม

น้ำตกห้วยใหญ่

น้ำตกห้วยใหญ่ตั้งอยู่ในอุทยานทับลาน ที่อำเภอวังน้ำเขียว  เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามมากในระดับหนึ่งซึ่งน้ำตกแห่งนี้สูงถึง 50 เมตร และกว้างถึง 30 เมตรเลยทีเดียว น้ำตกแห่งนี้แนะนำให้ไปในเดือน กรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเพราะเป็นหน้าฝนทำให้มีน้ำมาก บรรยากาศที่นี้ดูเป็นธรรมชาติสุดๆ ลักษณะของน้ำตกมีทั้งหมด 5 ชั้นซึ่งเชื่อมต่อกับ น้ำตกสวนห้อมของ ตำบล วังน้ำเขียว ซึ่งถ้าได้มาแล้วอย่าลืมไปสัมผัสบรรยากาศอันร่มเย็นและน้ำเย็นๆของน้ำตกแห่งนี้ด้วยละ

บ้านไม้ชายน้ำ

บ้านไม้ชายน้ำ เป็นร้านอาหารและพิพิธภัณฑ์ของเก่าไปในตัว ซึ่งภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะคสาสสิค เป็นสถานที่ย้อนยุคแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่ได้มา ปากช่องจะพลาดไม่ได้ เพราะนอกจากรสชาติอาหารจะอร่อยแล้วยังได้ ถ่ายภาพกับข้าวของเครื่องใช้สวยๆเก่าๆที่หาดูได้ยากอีกด้วย แนะนำว่าถ้าได้มาที่นี้คุณจะไม่มีทางลืมสถานที่แห่งนี้เด็ดขาด

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโคราช นครราชสีมา

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ เชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นฟาร์มที่เต็มไปด้วยของที่แปลกตาและหาดุได้ยาก เช่น ฟักทองยักษ์ และทุ่งดอกไม้ต่างๆที่สวยงามมาก ที่เป็นจุดเด่นของที่นี้นั้นก็คือ ทุ่งทานตะวันที่เหลืองอร่ามตาและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาถ่ายรูปกันเยอะมาก

และนอกจากจะมีทุ่งดอกไม้ที่สวยงามแล้ว จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ยังมีArt on farm เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 อันเป็นผลจากการร่วมมือระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน และศิลปินชื่อดังอีกหลายๆท่าน นอกจากนี้ภายในฟาร์มยังมีตลาดจิม ทอมป์สัน ให้ได้ซื้อของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย เรียกได้ว่าครบครันทุกอย่างในที่เดียวถ้าได้มาที่อำเภอ ปักธงชัยแล้วละกิอย่างลืมแวะมาเที่ยวที่ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม กันด้วยนะ

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารตั้งอยู่ใจกลางเมืองแถวๆศาลหลักเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันมานานว่า “ วัดกลาง ” เป็นวัดที่เงียบสงบและสวยงามาก ในบรรดา 6 วัดที่อยุ่ในกำแพงเมือง มี วัดบูรพ์(บูรพา) วัดอิสาน วัดพายัพ วัดบึงและ วัดสระแก้ว โดยทางวัดจะถือว่าวัดพระนารายณ์เป็นจุดศูนย์กลางของวัดทั้งหมด วัดแห่งมีนี้เอกลักษณ์พิเศษคือเป็นวัดที่สร้างในสมัย อยุทธยาและจัดเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองโคราชด้วย นอกจากนี้

วัดแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์บรรจุอัฐิของท่านท้าวสุรนารีพูดได้ว่าถ้าได้มาที่นี้นอกจากจะได้บุญกลับบ้านไปแล้วยังได้เก็บภาพความประทับใจและสิ่งสวยงามหลายอย่าง อาทิเช่น พระอุโบสถที่ตั้งอยู่เกาะกลางสระบัวทิศตะวันออกของวัด พระวิหารหลวงและเทวรูปพระนารายณ์สี่กรและอีกอื่นๆอีกมากมาย ที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากมาที่นี้แน่นอน

วัดดังในโคราช นครราชสีมา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากราบไหว้ ของชาวไทย

วัดโนนกุ่ม (วัดหลวงพ่อโต)

ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ อำเภอสี่คิ้ว เป็นวัดที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) เป็นรูปหล่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ภายในวัดนั้นมีพื้นที่กว้างและเงียบสงบ เหมาะสำหรับคนที่จะมาไหว้พระทำบุญหรือมานั่งสมาธิก็ได้ วัดหลวงพ่อโตนั้นนอกจากจะได้มาสักการะกราบไหว้ขอพรแล้วยังมีโรงอาหารและโรงทานเพื่อนให้รับประทานอาหารและบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาของท่านเอง

และเมื่อเดินไปในวัด ก็จะพบกับพื้นที่ภายในบริเวณวัดที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ นั้นก็คือการตกแต่งบริเวรวัดที่สวยงามและเป็นธรรมชาติมากๆ เมื่อท่านได้มาโคราชแล้วละก้อย่าลืมมากราบไหว้หลวงพ่อโตเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วย ในทุกๆวันมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นิยมมาทำบุญ และเยี่ยมชมความสวยงามของวัดโนนกุ่มแห่งนี้นั้นเอง

อาหารขึ้นชื่อในจังหวัดโคราช

หากมีโอกาศแวะมาเที่ยวยังจังหวัดนครราชสีมา(โคราช) เป็นต้องลองหา“ผัดหมี่โคราช” ฝากท้องสักมื้อ เนื้องด้วยเป็นอาหารยอดนิยมและมีชื่อเสียงของเมืองโคราช ด้วยน้ำซอสที่เข้มข้น กลมกล่อม ผัดกับเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็น หมู ไก่ กุ้ง หรือ เอื่นๆตามแต่ชอบ ตามด้วยเติมเส้นหมี่โคราชลงไปเคล้ากัน ผัดจนแห้ง ตักใส่จาน  โรยด้วยไข่เจียวหั่นฝอยและผักเครื่องเคียงต่างๆ ส่วนมากจะมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องเติมเครื่องปรุงใดๆเลย แต่หากใครที่ต้องการปรุงก็สามารถปรุงเพิ่มได้ไม่ว่ากัน

อาหารยอดนิยมขึ้นชื่อของเมืองโคราช นครราชสีมา ผัดหมี่โคราช

ด้วยรสชาติที่อร่อย เส้นเหนียวนุ่ม และกลิ่นที่หอม จนต้องขอเพิ่มอีกจาน หากใครแวะผ่านมาแล้วควรหาเมนูนี้ลองสักครั้งรับลองจะติดใจ “ผัดหมี่โคราช” หาซื้อรับประทานได้ทั่วไปทั้งในร้านอาหารต่างๆ หรือใครอยากซื้อกลับไปทำเองที่บ้าน หรือซื้อเป็นของฝาก ก็มีแบบสำเร็จรูปพร้อมน้ำปรุงในห่อ ที่สามารถทำเองได้ง่ายที่บ้าน พร้อมวิธีทำอยู่ด้านหลังซอง สามารถเก็บไว้ได้นานถือเป็นอีกหนึ่งของฝากยอดนิยมของจังหวันครราชสีมา(โคราช) อีกด้วย อีกหนึ่งเมนูความอร่อยที่นักท่องเที่ยวที่มานิยมซื้อหารับประทานกัน นอกจากนี้ยังมีเส้นหมี่โคราชเปล่าขายด้วย จะสังเกตุเห็นได้ตามริมทาง หรือแหล่งซื้อของฝากทั่วไป

 

สนใจค้นหาที่พักในนครราชสีมา(โคราช) CLICK !!

ค้นหาที่พักโรงแรมราคาถูก

 

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา (โคราช)
Author Rating
51star1star1star1star1star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *