เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม นพบุรีศรีนครพิงค์ ก่อตั่งเป็นราชธานีแห่งอณาจักรล้านนา เมื่อกว่า 100 ปีก่อน โดยพญาเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวศ์เม็งราย ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียใหม่จึงมีฐานะเป็นมลฑลพายัพและกลายเป็นจังหวัด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ น่าประทับใจ และความพรั่งพร้อมในเรื่องสถานที่พักและการบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่หลากหลาย เป็นที่ดึงดูคนให้มาท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี

คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปพชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *