โรงแรมที่ได้มาตราฐานความปลอดภัยในยุคโควิด-SHA

ตราสัญลักษณ์วงกลมสีฟ้านี้ ถ้าเพื่อนๆเห็นที่โรงแรม สถานที่จัดประชุม หรือสถานที่ท่องเที่ยวและบริการแห่งไหน ก็อุ่นใจได้อีกระดับเลยว่าสุขอนามัยของที่นั่นผ่านมาตรฐาน โดยตรานี้เป็นของโครงการที่เรียกสั้นๆ ว่า SHA หรือชื่อเต็มคือ Amazing Thailand Safety & Health Administration และในภาษาไทยคือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เที่ยวอย่างไรให้ปลอด

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสาธารณสุข ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อสร้างมาตรฐานทั้งด้านสุขอนามัยและด้านการบริการ แก่กิจการสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว และการพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ

โรงแรมที่ได้มาตราฐานความปลอดภัยในยุคโควิด Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว เที่ยวปลอดภัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ sha

เที่ยวไทยอย่างปลอดภัย แค่มองหาสัญลักษณ์ SHA

กว่าจะผ่านการรับรองและได้รับตราสัญลักษณ์นั้น ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลย โดยจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้ค่ะ

  1. สถานที่ต้องมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดเป็นประจำ เช่น จัดให้มีจุดคัดกรองทุกทางเข้า-ออก, จัดเวรแม่บ้านทำความสะอาดผิวสัมผัสอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง, ต้องมีการจัดพื้นที่ต้อนรับและรอคิวที่สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น
  2. ต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันจากสมาคมและสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
  3. เมื่อได้รับตราสัญลักษณ์ SHA แล้ว ก็ยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการจริง และมีการสุ่มตรวจอีกครั้งโดยคณะกรรมการ

แนะนำโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน SHA-ห่างไกลโควิด19 (COVID-19)


Booking.com

Best hotels in Bangkok,Thailand (SHA)